تجهیزات ذخیره سازی

4 کالا

این دستگاه ها نه تنها برای ذخیره فایل ها، بلکه برای اجرای وظایف و برنامه ها نیز ضروری هستند. هر فایلی که در کامپیوتر خود ایجاد و یا ذخیره می کنید؛ مانند برنامه ها و سیستم عاملی که از آن استفاده می کنید؛ در دستگاه ذخیره ساز اطلاعات کامپیوتر شما ذخیره می شوند.

با پیشرفت تکنولوژی در طول زمان، دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات هم تکامل یافتند. امروزه می توان در بازار دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات را در اشکال و اندازه های مختلف پیدا کرد که برای دستگاه ها و عملکردهای مختلف شما در نظر گرفته شده اند.

این دستگاه ها نه تنها برای ذخیره فایل ها، بلکه برای اجرای وظایف و برنامه ها نیز ضروری هستند. هر فایلی که در کامپیوتر خود ایجاد و یا ذخیره می کنید؛ مانند برنامه ها و سیستم عاملی که از آن استفاده می کنید؛ در دستگاه ذخیره ساز اطلاعات کامپیوتر شما ذخیره می شوند.

با پیشرفت تکنولوژی در طول زمان، دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات هم تکامل یافتند. امروزه می توان در بازار دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات را در اشکال و اندازه های مختلف پیدا کرد که برای دستگاه ها و عملکردهای مختلف شما در نظر گرفته شده اند.

یک دستگاه ذخیره ساز به عنوان رسانه ذخیره ساز هم شناخته می شود و فضای ذخیره سازی دیجیتال بر حسب مگابایت (MB)؛ گیگابایت (GB) و ترابایت (TB) اندازه گیری می شود.