حافظه رم - RAM

هیچ محصولی یافت نشد.

RAM (حافظه دسترسی تصادفی) بخشی از حافظه اصلی کامپیوتر است که به طور مستقیم توسط پردازنده قابل دسترسی است. رم برای خواندن و نوشتن داده هایی استفاده می شود که توسط پردازنده استفاده می شود. رم به طور ذاتی یک حافظه فرار است و این بدان معناست که اگر جریان برق قطع شود، اطلاعات ذخیره شده در آن از بین می رود. حافظه رم برای ذخیره داده هایی که در حال حاضر توسط پردازنده پردازش می شوند استفاده می شود. اکثر برنامه ها و داده هایی که قابل تغییر هستند در RAM ذخیره می شوند. تراشه های رم یکپارچه در دو فرم زیر در دسترس هستند:

SRAM (Static RAM)
DRAM (Dynamic RAM)