منبع تغذیه - Power

هیچ محصولی یافت نشد.

واحد منبع تغذیه یا پاور کامپیوتر قطعه ای سخت افزاری است که انرژی تهیه شده توسط پریز برق را به انرژی قابل استفاده برای بسیاری از قطعات داخل کامپیوتر تبدیل می کند.
پاور کامپیوتر قطعه مهمی است چونکه بدون آن بقیه سخت افزارهای داخلی نمی توانند به درستی کار کنند. مادربردها؛ کیس ها و PSU ها در اندازه های مختلفی تولید می شوند که به آنها فرم فکتور گفته می شود. هر سه این قطعات برای سازگاری با یکدیگر باید دارای اندازه های مناسبی باشند.